بهشتی, محمد. (1395). جایگاه فطرت در اندیشه تربیتی امام خمینی(ره). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 7-23.
محمد بهشتی. "جایگاه فطرت در اندیشه تربیتی امام خمینی(ره)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1395, 7-23.
بهشتی, محمد. (1395). 'جایگاه فطرت در اندیشه تربیتی امام خمینی(ره)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 7-23.
بهشتی, محمد. جایگاه فطرت در اندیشه تربیتی امام خمینی(ره). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 11(22): 7-23.