1.

بررسی موانع مؤثر بر برنامه امامان شیعه در آموزش علوم اسلامی

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 81-99
وجیهه میری؛ اصغر منتظرالقائم

2.

تبیین چارچوب نظری تربیت اعتقادی از رهیافت انسان‎شناسی فلسفه اسلامی

دوره 18، شماره 45، مهر 1402، صفحه 107-129
حجت الله عباسی؛ سید محمد صادق موسوی نسب قمی؛ اسدالله طوسی

3.

تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی آسیب‌شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی ( پژوهش آمیخته)

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 149-167
عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی‌کیا؛ حسن احمدی

4.

تفکر انتقادی و ضرورت آموزش آن در کلاس درس

دوره 3، شماره 6، شهریور 1387، صفحه 181-195
خلیل سلطان القرائی؛ اکبر سلیمان‌نژاد

5.

درآمدى بر جایگاه، معنا، آثار و چشم اندازهاى تفکر انتقادى

دوره 10، شماره 40، آذر 1383، صفحه 72-92
حسنعلی بختیار نصرآبادى؛ رضاعلی نوروزی

6.

روش حکمت آموزی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 7-35
سید علی حسینی زاده؛ ابوطالب خدمتی

7.

روش سؤال و جواب در سیره معصومان(ع)

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 74-95
علی حسینى زاده

8.

روششناسی آموزش در اقتصادی اسلامی با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 133-163
سعید خدیوی رفوگر

9.

مدل فضاسازی تربیتی، رویکردی نوین در راستای تربیت دینی، اخلاقی، انقلابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403
مهدیه کشانی؛ اباذر کافی موسوی

10.

مطالعه تاریخی کاربست شیوه‌‌های آموزشی در خطب امیرالمؤمنین (ع)

دوره 15، شماره 31، فروردین 1399، صفحه 7-30
وجیهه میری؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر