1.

ابن‌خلدون و جامعه‌شناسی تاریخی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 126-140
مجید کافی

2.

بررسی نفوذ فاوا در ساختار خانواده معاصر

دوره 14، شماره 27، فروردین 1401، صفحه 105-121
مجید کافی؛ سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی؛ مسعود منجزی؛ سید محسن فتاحی

3.

پارادایم اسلامی روش‌شناختی علوم انسانی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 25-51
مجید کافی

4.

طرح سنجش تأثیر کثرت‌‌گرایی بر سکولار شدن افراد با تحصیلات عالیه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 49-80
مجید کافی

5.

مؤلفه‌های روشنفکری در اندیشه اجتماعی سیدجمال‌الدین اسد‌آبادی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 115-130
مجید کافی

6.

مدل اصلاح و راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی

دوره 7، شماره 14، بهمن 1394، صفحه 57-75
مجید کافی

7.

میانه‌روی مسیری برای تعادل سبک زندگی اسلامی

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 75-99
مجید کافی؛ سید مرضیه خمامی

8.

نظریه‌ی انحطاط و اصول شش‌گانه تکامل انسانی از نظر سیّد جمال‌الدین اسدآبادی

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 39-83
مجید کافی

9.

هدف علم در «پارادایم اسلامی علوم انسانی

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 61-82
مجید کافی