کافی, مجید. (1404). مدل اصلاح و راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(14), 57-75.
مجید کافی. "مدل اصلاح و راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 14, 1404, 57-75.
کافی, مجید. (1404). 'مدل اصلاح و راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(14), pp. 57-75.
کافی, مجید. مدل اصلاح و راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1404; 7(14): 57-75.