1.

نقش واسطه‎ای تفکر انتقادی در رابطه بین معنویت و سلامت روانی

صفحه 7-33
سعید رهبری شمیرانی؛ مهرناز احمدی

2.

نقش انعطاف و انسجام خانواده در پیش‌بینی سلامت معنوی با میانجی‎گری هسته‌های ارزشیابی خود

صفحه 35-60
فاطمه غنوی؛ محدثه پیش نمازی

3.

تدوین و رواسازی پرسشنامه حیا و بررسی ویژگی‎های روان‎سنجی آن

صفحه 61-90
محسن جدیدی؛ فاطمه برازنده؛ طهمورث آقاجانی

4.

پیش‎بینی بهزیستی روان‎شناختی سالمندان براساس راهبردهای تنظیم هیجان، کیفیت دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی

صفحه 91-118
فروغ سیدنوحی؛ پروانه قدسی

5.

تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق عاطفی زوجین مبتنی بر آموزه‎های اسلامی

صفحه 119-149
لیلا رئیسی؛ زهرا قاسمی؛ محمد رضا سالاری فر

6.

افزایش رضایت و تعهد زناشویی همسران با مداخلۀ وفاداری جنسی مبتنی بر الگوی اسلامی تنظیم رفتار جنسی

صفحه 151-193
محمد حسین حق شناس؛ مهدی عباسی؛ مسعود جان بزرگی

7.

پیامدهای خصیصه گفتگومداری پیامبر اکرم (ص) براساس زنجیره رفتاری غالب ایشان در قرآن

صفحه 195-215
سید مرتضی فری زنی؛ حسن اسلامی اردکانی؛ عباس جوانشیر

8.

مقیاس سلامت معنوی براساس منابع اسلامی

صفحه 217-239
مسعود آذربایجانی؛ علی بیات