1.

الگوی صداقت‌سازمانی در یکی از نهادهای انقلابی از منظر رهبران ج.ا.ا

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 75-99
مجید زین الدینی؛ محمد داودی

2.

سازوکارهای صداقت‌سازمانی در سپاه پاسداران از منظر ولی فقیه

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 5-29
مجید زین الدینی؛ علی فرهی؛ محمد رضا سلطانی