1.

ابزارهای سیاست‎های پولی‌ و اعتباری بانک مرکزی در اقتصاد ‎مقاومتی

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 253-276
علیرضا طلابی؛ سیدعباس موسویان؛ محمد جواد توکلی

2.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین‌بانکی ریالی ایران

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 245-270
سید سعید شمسی نژاد؛ حسین بریهی