1.

مطالعه تطبیقی تصویرسازی و متن دو کتاب تعلیمات دینی چهارم ابتدایی سال‌های 1360 و 1394 با محوریت مفهوم خداشناسی

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 97-131
محمد جعفر سلیمزاده؛ افسانه ناظری؛ خشایار قاضی زاده

2.

نقش و جایگاه هنر تذهیب قرآنی در تربیت دینی کودکان و نوجوانان

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 31-55
آرزو پایدارفرد؛ فاطمه شفیعی