1.

بررسی وضعیت سیاست‌گذاری نظام آموزش حوزه‌های علمیه افغانستان

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 1-20
حسین مومنی؛ عبدالله توکلی

2.

درآمدی بر سیاستگذاری آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 105-130
سیاوش صلواتیان؛ زهرا مردانی؛ مجید سعادتی

3.

سیاست‌گذاری خانواده؛ الگوهای تعامل دولت و خانواده

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 135-152
شهلا باقری؛ منصوره زارعان؛ خدیجه برزگر