1.

درآمدی بر سیاستگذاری آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 105-130
سیاوش صلواتیان؛ زهرا مردانی؛ مجید سعادتی

2.

طراحی مدلی برای به کارگیری رسانه های اجتماعی در برندسازی ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر گردشگری مذهبی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 5-16
علی اکبر فرهنگی؛ شهرام امین زاده؛ عبدالله نعامی