1.

آیا شاخص‌های علم، پیشرفت علمی را نشان می‌دهند؟ ارزیابی فلسفی یک اصل در سیاست‌گذاری علم و فناوری

دوره 22، شماره 87، تیر 1395، صفحه 33-56
ابوتراب یغمایی

2.

نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 35-56
امیرحسین امامی کوپایی؛ سید صادق حقیقت

3.

واکاویِ روش‌شناسی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی ایران

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 15-32
حبیب احمدی؛ حمید حیدری؛ محمدتقی ایمان؛ اسفندیار غفاری نسب