1.

تدوین بسته آموزشی امید مبتنی بر شکرگزاری و امکان‌سنجی آن در افزایش رضایت از زندگی

دوره 14، شماره 27، مهر 1399، صفحه 75-93
فائزه تبریزیان؛ مبین صالحی؛ حمید رفیعی هنر

2.

رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی»

دوره 7، شماره 12، اردیبهشت 1392، صفحه 135-148
محمدتقی تبیک؛ نیما قربانی؛ سیدمحمدرضا رضازاده

3.

مطالعه تطبیقی «فضائل اخلاقی شش‌گانه» در «روان‌شناسی مثبت» و «نهج‌البلاغه»

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 149-175
مریم اسماعیلی؛ محمد یزدانی