تبیک, محمدتقی, قربانی, نیما, رضازاده, سیدمحمدرضا. (1392). رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(12), 135-148.
محمدتقی تبیک; نیما قربانی; سیدمحمدرضا رضازاده. "رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 12, 1392, 135-148.
تبیک, محمدتقی, قربانی, نیما, رضازاده, سیدمحمدرضا. (1392). 'رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(12), pp. 135-148.
تبیک, محمدتقی, قربانی, نیما, رضازاده, سیدمحمدرضا. رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1392; 7(12): 135-148.