1.

بازنمایی هویت دینی در انیمیشن‎های ایرانی (مجموعه انیمیشن فرمانروایان مقدس)

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 125-145
محسن کفیلی فرد؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر

2.

بررسی انتقادیِ تئوری‏های بازنمودی درباره آگاهی پدیداری

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 111-128
مهدی همازاده ابیانه

3.

فهم بازنمایی‌های چند ژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدن

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 123-142
محمد عباس ‌زاده؛ سعید سلطانی بهرام