1.

بازسازی روش‌شناسی کارل مارکس

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 39-55
منیره بحرینی؛ سعید زیباکلام

2.

بررسى تطبیقى ویژگى‌ها و روش‌شناسى‌هاى علوم اجتماعى و علوم طبیعى از دیدگاه پوپر

دوره 12، شماره 48، آبان 1385، صفحه 28-48
عبدالمجید کرامت زاده

3.

بررسی امکان تاریخ‌نگاری علم بر مبنای معانی متفاوت از انقلاب علمی

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 57-78
سیدمحمدحسن آیت‌الله‌زاده‌ شیرازی؛ محمدمهدی جعفری

4.

تأملی در گفتگوی فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی: موانع و راهکارها

دوره 21، شماره 85، اسفند 1394، صفحه 91-105
علیرضا منجمی

5.

علم‌پژوهی و تحلیل مفهوم اصالت علمی

دوره 14، شماره 54، فروردین 1387، صفحه 141-163
آرش موسوی

6.

کاستی‌های معرفت‌شناسی و روش‌شن در مقالات پژوهشی روان‌شناسی در ایران اسی

دوره 13، شماره 51، تیر 1386، صفحه 9-44
حسین لطف ابادی

7.

نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 35-56
امیرحسین امامی کوپایی؛ سید صادق حقیقت