1.

بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 95-115
عباس بخشنده بالی

2.

تأثیر تغذیه بر تربیت معرفت انسانی: تحلیل دینی−فلسفی

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 35-44
عابدین درویش پور

3.

شناخت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 119-137
حمیده فروهرزاده؛ رضاعلی نوروزی