1.

بررسی دلالت‌های واقع‌گرایی انتقادی در تدوین دستور کار خط‌مشی‌‌گذاری علم، فناوری و نوآوری؛ موردکاوی اسناد افق 2020 و اقتصاد زیستی 2030 اروپا

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 21-50
حسن دانایی فرد؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ مصطفی تقوی؛ مهدی محمدی؛ پیمان محمدی

2.

تحلیل انتقادی، کوششی روش‌شناختی برای مواجهه با مناسبات قدرت

دوره 26، شماره 105، دی 1399، صفحه 69-81
یاسر باقری؛ غلامرضا غفاری

3.

تحولات روش‌شناسی پژوهش در علوم انسانی

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 25-44
عزت خادمی

4.

توصیف ژرف سه‎بعدی؛ واکاوی عناصر بنیادین پژوهش در آثار مرتضی فرهادی

دوره 29، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 1-17
یاسر باقری

5.

مبانی فلسفی مطالعات سازمانی در چهار پارادایم

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 9-33
حبیب ابراهیم‌پور؛ رضا نجاری

6.

نقد روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 7-31
سید محمدرضا امیری طهرانی زاده؛ عماد افروغ