1.

بررسی و تحلیل جامع عوامل عینی و منطقی ریاضیات گرایی در علم اقتصاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403
محمدعلی فراهانی فرد

2.

حس‏گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ عوامل و پیامدها

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 89-109
محمدعلی فراهانی فرد؛ سعید فراهانی فرد

3.

نسبت رویکردهای فراتجربی در علم اقتصاد با حکمت عملی اقتصاد اسلامی

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 15-37
محمدعلی فراهانی فرد