1.

عارضه‎یابی نظام اداره خدمات فرهنگی تبلیغ دین از منظر مدل مرجع زنجیره تأمین

صفحه 5-36
کریم ابراهیمی؛ میثم شهبازی؛ جعفر رحمانی

2.

رابطه مؤلفه‌های هوش معنوی با وحدت اسلامی ‌دانشجویان

صفحه 37-54
زهرا فروتنی؛ عطیه بحرانی

3.

بررسی چالش میان اخلاق مراقبت و بی‌طرفی اخلاقی در روابط والدین و فرزندان از منظر اسلامی

صفحه 55-78
سمیه السادات موسوی؛ مسعود آذربایجانی

4.

رهیافتی اجتماعی به پدیده قمه زنی (مورد مطالعه شهرستان خمینی شهر)

صفحه 79-112
میثم رضوان پور؛ اصغر محمدی

5.

اولویت‎بندی و وزن‎دهی ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی جهت سنجش آن در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 113-143
علی مصطفوی ثانی؛ حسین سرآبادانی؛ سید احسان خاندوزی

6.

بررسی تطبیقی «برساخت‎گرایی اجتماعی» و «نظریۀ اقتران شدید»: یک مطالعۀ تطبیقی در حوزۀ هستی‎شناسی اجتماعی

صفحه 145-168
صالح کریمی مهرآبادی؛ سید حسین نبوی

7.

سرمایه اجتماعی کلان برحسب نوع مذهب در پیمایش‎های ملی سرمایه اجتماعی

صفحه 169-192
محبوبه بابایی محمدی؛ یونس نوربخش

8.

تحلیل میراث اجتماعی بیماری کرونا با نگاهی به الزامات فقهی حقوقی

صفحه 193-215
زهرا محدثی؛ حسین ناصری مقدم؛ علیرضا عابدی سرآسیا

9.

مطالعه تبیینی تئوری انقلاب هانتینگتون در انقلاب تونس (تحلیلی نو بر ریشه تاریخی تحولات 2011)

صفحه 217-242
بهزاد قاسمی

10.

مقایسه سلامت روابط زناشویی در زنان متأهل حوزوی و غیرحوزوی

صفحه 243-255
جواد خدادادی سنگده؛ محسن رضایی آهوانویی؛ اصغر عبدالهی؛ فروغ آموستی

11.

عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پایبندی به سبک زندگی اسلامی در میان دانشجویان دانشگاه کاشان

صفحه 257-287
اسدالله بابایی فرد

12.

دینداری و بی‎نظمی: تحلیل جامعه‎شناختی نقش بازدارنده دینداری در بی‎نظمی اجتماعی (مطالعه موردی: سربازان یک واحد نظامی)

صفحه 289-315
علی اصغر فیروزجائیان؛ وحید جانمحمدی لرگانی؛ حدیث مینایی

13.

فقه و شکل‎گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات

صفحه 317-351
معصومه زارعی؛ مهراب صادق نیا؛ منصوره زارعان؛ سید علی اصغر سلطانی

14.

بررسی تربیت اجتماعی از منظر معلمان و مبانی نظری تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 353-375
علی شیروانی شیری؛ زهرا عسکری