شیروانی شیری, علی, عسکری, زهرا. (1400). بررسی تربیت اجتماعی از منظر معلمان و مبانی نظری تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), 353-375. doi: 10.30471/soci.2021.7854.1699
علی شیروانی شیری; زهرا عسکری. "بررسی تربیت اجتماعی از منظر معلمان و مبانی نظری تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 26, 1400, 353-375. doi: 10.30471/soci.2021.7854.1699
شیروانی شیری, علی, عسکری, زهرا. (1400). 'بررسی تربیت اجتماعی از منظر معلمان و مبانی نظری تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(26), pp. 353-375. doi: 10.30471/soci.2021.7854.1699
شیروانی شیری, علی, عسکری, زهرا. بررسی تربیت اجتماعی از منظر معلمان و مبانی نظری تحول بنیادین در جمهوری اسلامی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1400; 13(26): 353-375. doi: 10.30471/soci.2021.7854.1699