1.

بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان

صفحه 7-23
سالار فرامرزی؛ رضا همایی؛ محمدسلطان حسینی

2.

قدرت آزمون تداعی‌های ناآشکار در سنجش نگرش‌های اجتماعی ناآشکار

صفحه 25-42
نادر حاجلو

3.

مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین

صفحه 43-63
محسن شکوهی یکتا؛ علی‌نقی فقیهی؛ نیره زمانی؛ اکرم پرند

4.

بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 65-77
ماهگل توکلی؛ زهره لطیفی؛ شعله امیری

5.

ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره‌های قرآن و نهج‌البلاغه

صفحه 79-105
مسعود جان‌بزرگی

6.

مدل اسلامی «مصون‌سازی» رفتار جنسی با تأکید بر پیشگیری و درمان انحراف‌ها و مشکلات جنسی

صفحه 107-142
مسعود نورعلیزاده میانجی

7.

بررسی تطبیقی مدل چهارمرحله‌ای خودارزیابی در اسلام (مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه) با استراتژی‌های رفتارمحور خودرهبری

صفحه 143-153
رضا هویدا