1.

بررسی تطبیقی مفهوم کایزن در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 89-109
روح‌اﷲ تولایی؛ حسین رجب دری

2.

تدوین پروتکل درمانی اختلال شخصیت خودشیفته مبتنی بر درمان چندبعدی معنوی و منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402
صدیقه حسینی سمنانی؛ مسعود جانبزرگی؛ حسن انصاری؛ فاطمه شاطریان محمدی

3.

روش تربیتی تغییر موقعیت در منابع اسلامی

دوره 17، شماره 39، فروردین 1401، صفحه 7-25
هادی حسین خانی

4.

ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 7-25
زهره حیدری؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ فاطمه شاطریان

5.

ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه نگرش به خانواده براساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402
سعید شریف یزدی؛ عباسعلی هراتیان؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ معصومه سلطانی پور

6.

عوامل و مداخلات معنوی پیش‌گیرنده از پیشرفت زوجین در مراحل تحول طلاق بر اساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402
مهدی عباسی؛ علی مخدومی

7.

فراترکیبی بر الگوی تربیت شهروندی اسلامی مبتنی بر پژوهش‎های تجربی

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 59-73
جمال الدین مصطفی؛ معصومه صمدی؛ مهشید ایزدی؛ فهیمه انصاریان؛ مجید رستمی بشمنی

8.

مقیاس سلامت معنوی براساس منابع اسلامی

دوره 17، شماره 33، مهر 1402، صفحه 217-239
مسعود آذربایجانی؛ علی بیات