تولایی, روح‌اﷲ, رجب دری, حسین. (773). بررسی تطبیقی مفهوم کایزن در منابع اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), 89-109.
روح‌اﷲ تولایی; حسین رجب دری. "بررسی تطبیقی مفهوم کایزن در منابع اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 6, 773, 89-109.
تولایی, روح‌اﷲ, رجب دری, حسین. (773). 'بررسی تطبیقی مفهوم کایزن در منابع اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(6), pp. 89-109.
تولایی, روح‌اﷲ, رجب دری, حسین. بررسی تطبیقی مفهوم کایزن در منابع اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(6): 89-109.