شریف یزدی, سعید, هراتیان, عباسعلی, جهانگیرزاده قمی, محمدرضا, سلطانی پور, معصومه. (1402). ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه نگرش به خانواده براساس منابع اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/psy.2024.8469.2209
سعید شریف یزدی; عباسعلی هراتیان; محمدرضا جهانگیرزاده قمی; معصومه سلطانی پور. "ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه نگرش به خانواده براساس منابع اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1402, -. doi: 10.30471/psy.2024.8469.2209
شریف یزدی, سعید, هراتیان, عباسعلی, جهانگیرزاده قمی, محمدرضا, سلطانی پور, معصومه. (1402). 'ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه نگرش به خانواده براساس منابع اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/psy.2024.8469.2209
شریف یزدی, سعید, هراتیان, عباسعلی, جهانگیرزاده قمی, محمدرضا, سلطانی پور, معصومه. ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه نگرش به خانواده براساس منابع اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; (): -. doi: 10.30471/psy.2024.8469.2209