1.

جایگاه رئالیسم و ابزارگرایی در روش‌شناسی علم اقتصاد

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 33-62
وحید مقدم؛ محمد واعظی

2.

روش شناخت اجتماعی در قرآن

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 139-166
فاطمه امین پور

3.

روش‌شناسی پژوهشی رئالیسم انتقادی؛ فهم مبانی، فرایند و اسلوب اجرا

دوره 26، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 1-22
ندا احسانی مقدم؛ حسن دانایی فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ علی اصغر فانی

4.

روش‎شناسی پویایی‎ سیستم‎های نرم: یک رویکرد سیستمی ترکیبی در پژوهش‎های کارآفرینی

دوره 26، شماره 104، مهر 1399، صفحه 29-46
کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور؛ حمید شیخی ئیلانلو؛ سید مجتبی سجادی

5.

رویکرد ریزوماتیک به معرفت و نقد چالش‌های آن برای تربیت اسلامی (از منظر ملاحظات معرفت‌شناختی رئالیسم انتقادی)

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 123-144
سید مهدی سجادی؛ زهره باقری‌نژاد

6.

سطح انتظار از نظریه علمی روابط‌ بین‌الملل

دوره 20، شماره 78، فروردین 1393، صفحه 33-63
مجتبی عبدخدایی

7.

فرایند تلفیق در نظریه ریخت‌یابی مارگارت آرچر

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 79-95
میرداود هاشمی؛ فاطمه گلابی

8.

کاربست گرانددتئوری در رئالیسم انتقادی

دوره 29، شماره 115، تیر 1402، صفحه 31-41
زین العابدین افشار؛ احمد میر محمد تبار

9.

مقدمه‏ای بر بنیان‏های فلسفی و روش‏شناختی رئالیسم انتقادی

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 79-106
احمد محمدپور؛ مهدی علیزاده؛ مهدی رضایی

10.

نقد فردگرایی روش‌شناختی در اقتصاد نئوکلاسیک از دیدگاه رئالیسم انتقادی

دوره 29، شماره 116، مهر 1402، صفحه 103-119
سید محمدرضا امیری طهرانی