محمدپور, احمد, علیزاده, مهدی, رضایی, مهدی. (1404). مقدمه‏ای بر بنیان‏های فلسفی و روش‏شناختی رئالیسم انتقادی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), 79-106.
احمد محمدپور; مهدی علیزاده; مهدی رضایی. "مقدمه‏ای بر بنیان‏های فلسفی و روش‏شناختی رئالیسم انتقادی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 5, 1404, 79-106.
محمدپور, احمد, علیزاده, مهدی, رضایی, مهدی. (1404). 'مقدمه‏ای بر بنیان‏های فلسفی و روش‏شناختی رئالیسم انتقادی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), pp. 79-106.
محمدپور, احمد, علیزاده, مهدی, رضایی, مهدی. مقدمه‏ای بر بنیان‏های فلسفی و روش‏شناختی رئالیسم انتقادی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1404; 3(5): 79-106.