1.

اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 1-22
محدثه جهانشاهی؛ خدابخش احمدی

2.

بررسی تأثیر آموزش اسلام ‌محور به والدین بر عزت نفس نوجوانان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 119-140
بنت‌الهدی هدایتی؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ احمد آکوچکیان

3.

راهبردها و راهکنش‌های فرزندپروری در مقطع نوجوانی براساس متون اسلامی و روان‌شناسی

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 1-21
سید محمد افتخاری؛ محمدرضا سالاری فر