1.

ابعاد تفکر از منظر قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 53-74
سوسن کشاورز؛ لیلا سرتیپ زاده

2.

اصول دینی بهره‎وری نیروی کار بر مبنای تحلیل موضوعی - محتوایی آیات قرآن با نگاهی به قوانین توسعه پنج‎ساله کشور

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 167-198
فاطمه زین الدینی؛ مهدی طغیانی؛ محمد عترت دوست

3.

الگوی ‌فرهنگ‌سازی رفتار اقتصادی−اجتماعی انفاق در رویکرد قرآنی

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 175-196
عبدالخالق کریمی؛ سید رضا حسینی

4.

بافت نگاری آموزه‌های قرآنی به‌مثابه چارچوبی برای توسعه انسجام سیستم‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402
جعفر ترک زاده؛ تورج درخشان فر؛ رحمت الله مرزوقی؛ محمد جواد سلمان پور؛ جعفر جهانی

5.

بنیادهای نظری سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 177-203
محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ حلیمه اخلاقی

6.

تأثیر آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری شهر قدس

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 157-176
بیتا کاظمین خیابان؛ داریوش نوروزی؛ فاطمه عزیز ابادی فراهانی

7.

تبیین مؤلفه‌های عملکرد فردی از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403
سیدیوسف کمالیان؛ اسدالله گنجعلی

8.

تحلیلی مفهومی از روش "تبیین" و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 171-191
فاطمه وجدانی؛ محسن ایمانی؛ رضا اکبریان؛ علیرضا صادق‌زاده قمصری

9.

درآمدی بر روش بررسی «ابعاد فرهنگ سازمانی» با نگاهی به قرآن کریم

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 97-116
محمدمهدی شاه آبادی؛ حسن عابدی جعفری

10.

شناسایی دلالت های شبکه مفهومی زیبایی در قرآن کریم برای حیطه هدف‌گذاری برنامه ریزی درسی

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 7-29
سیده الهام آقایی؛ انسیه زاهدی؛ جمیله علم الهدی

11.

طرحی معرفتی برای تربیت اعتقادی با ابتناء بر نگاه قرآن به زندگی تاجرانه انسان در دنیا براساس اندیشه علی صفایی حائری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403
محمدجواد درودی؛ محمدتقی هادی زاده؛ مجتبی وافی

12.

قواعد ساده رفتار از منظر قرآن کریم (مطالعه موردی سوره بقره): کاربست در سازمان و مدیریت

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 75-102
جعفر ترک زاده؛ زینب پیروی نژاد

13.

مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 25-48
کریم خانمحمدی؛ شمس الله مریجی؛ روح الله عباس زاده

14.

ماهیت، اهداف، اصول و روش‌های معاد باوری در قرآن کریم

دوره 9، شماره 19، دی 1393، صفحه 139-156
سوسن کشاورز؛ محسن زهری

15.

ملاحظات اجتماعی مترتب بر مناظره و گفتگو در آموزه‌های قرآن

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 53-69
محمدباقر آخوندی

16.

نظام انضباط هیجانی در قرآن کریم

دوره 17، شماره 39، فروردین 1401، صفحه 49-72
فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا

17.

نقد نظریه رهبری تبادلی با تأکید بر آیات قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 47-64
مجتبی اسکندری

18.

واکاوی زیبایی‌شناسی از منظر قرآن کریم و تبلور آن در ارتباطات سازمانی

دوره 10، شماره 19، مهر 1402، صفحه 5-28
ابوالفضل گایینی؛ زهرا غفوری؛ نرگس سروستان