کمالیان, سیدیوسف, گنجعلی, اسدالله. (1403). تبیین مؤلفه‌های عملکرد فردی از منظر قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), -. doi: 10.30471/rsm.2024.10102.1355
سیدیوسف کمالیان; اسدالله گنجعلی. "تبیین مؤلفه‌های عملکرد فردی از منظر قرآن کریم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, , , 1403, -. doi: 10.30471/rsm.2024.10102.1355
کمالیان, سیدیوسف, گنجعلی, اسدالله. (1403). 'تبیین مؤلفه‌های عملکرد فردی از منظر قرآن کریم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, (), pp. -. doi: 10.30471/rsm.2024.10102.1355
کمالیان, سیدیوسف, گنجعلی, اسدالله. تبیین مؤلفه‌های عملکرد فردی از منظر قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1403; (): -. doi: 10.30471/rsm.2024.10102.1355