1.

الگوی جامعه‌شناسی معرفت استاد مطهری (بررسی مبانی وجودی معرفت و رابطه فرآورده‌های معرفتی با آنها از دیدگاه استاد مطهری)

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 59-89
مصطفی یقینی‌پور

2.

تحلیل فلسفی روش‌شناسی جان رالز در استخراج معیار عدالت اقتصادی

دوره 16، شماره 62، فروردین 1389، صفحه 35-60
محمدرضا آرمان مهر؛ محمود متوسلی

3.

تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 7-47
حمید پارسانیا؛ حسین اژدری زاده

4.

حق ، عدالت و جامعه

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 31-57
علیرضا لشکری

5.

رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 103-137
غلامرضا جمشیدیها؛ حسین اژدری زاده

6.

عدالت اجتماعی در اندیشه آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 25-53
غلامرضا جمشیدیها؛ رضا کلوری

7.

مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 55-84
حسین اژدری زاده

8.

مصالح فردی و عمومی از منظر اسلام و مکاتب رقیب

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 63-88
علی‌رضا لشکری

9.

ناثنویت‌گرایی در فلسفة اجتماعی قرآن

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 27-49
سید حسین فخر زارع

10.

نظریه هایى در باب انسان

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 153-186
رضا بخشایش

11.

واکاوی قانون حمایت از آمران به معروف در پرتو تنوع در تشخیص مصادیق ارزش‎ها

دوره 12، شماره 24، مهر 1399، صفحه 231-258
عبدالحسین رضایی راد