اژدری زاده, حسین. (769). مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), 55-84.
حسین اژدری زاده. "مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2, 3, 769, 55-84.
اژدری زاده, حسین. (769). 'مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 2(3), pp. 55-84.
اژدری زاده, حسین. مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 2(3): 55-84.