1.

اصول تربیت توحیدی براساس آموزه‌های قرآن و ائمه اطهار

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 7-27
کیومرث قیصری گودرزی؛ منصور خوشخویی؛ احمد سلحشوری

2.

اصول تربیت توحیدی در دوره کودکی (مرحله تأدیب)

دوره 15، شماره 32، تیر 1399، صفحه 117-141
کیومرث قیصری گودرزی

3.

تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 147-169

4.

دلالت‎های تربیتی دعای عرفه در ساحت تربیت توحیدمدار با تکیه بر روش‎های تربیت اخلاقی عرفانی

دوره 17، شماره 39، فروردین 1401، صفحه 93-112
محمد بهشتی

5.

عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 5-24
غلامرضا صدیق‌اورعی؛ مهدیه باقری؛ سیده شیوا محمدی

6.

مقایسه مبانی فلسفی علم دینی و علم طبیعت‌گرایانه

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 31-54
ابراهیم آزادگان