قیصری گودرزی, کیومرث, خوشخویی, منصور, سلحشوری, احمد. (1396). اصول تربیت توحیدی براساس آموزه‌های قرآن و ائمه اطهار. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(25), 7-27. doi: 10.30471/edu.2017.1343
کیومرث قیصری گودرزی; منصور خوشخویی; احمد سلحشوری. "اصول تربیت توحیدی براساس آموزه‌های قرآن و ائمه اطهار". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 25, 1396, 7-27. doi: 10.30471/edu.2017.1343
قیصری گودرزی, کیومرث, خوشخویی, منصور, سلحشوری, احمد. (1396). 'اصول تربیت توحیدی براساس آموزه‌های قرآن و ائمه اطهار', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(25), pp. 7-27. doi: 10.30471/edu.2017.1343
قیصری گودرزی, کیومرث, خوشخویی, منصور, سلحشوری, احمد. اصول تربیت توحیدی براساس آموزه‌های قرآن و ائمه اطهار. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1396; 12(25): 7-27. doi: 10.30471/edu.2017.1343