1.

جهانی‏شدن و هویت ملی در کُتُب درسی علوم اجتماعی دوره‌های تحصیلی

دوره 4، شماره 7، تیر 1391، صفحه 102-130
احمد محمدپور؛ حمزه محمدی؛ مصلح کهنه پوشی

2.

حجاب در کشاکش سنّت و تجدد (تحلیلی کیفی بر قرائت‌های زنان خرم‌آباد)

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 131-170
امید قادر زاده؛ احمد محمدپور؛ مریم احمدپور

3.

مقدمه‏ای بر بنیان‏های فلسفی و روش‏شناختی رئالیسم انتقادی

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 79-106
احمد محمدپور؛ مهدی علیزاده؛ مهدی رضایی