1.

بررسی قلمروهای مفهومی «مشیّت الهی»

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 7-35
قاسم زائری؛ علی راغب

2.

شناسایی صورت‌بندی گفتمانی واقعۀ «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها» (1359-1363)

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 7-37
قاسم زائری؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ حاجیه محمدعلی‌زاده

3.

ظرفیت‌های تبارشناسی برای «مطالعات توسعه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403
هادی راه چمندی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ علی یوسفی؛ قاسم زائری