1.

نقد و بررسی روش تطبیقی ماسون-اورسل

صفحه 1-13
رضا گندمی نصرآبادی

2.

خوشه‎بندی میانگین فازی به مثابۀ روش تحلیل گفتمان (مطالعۀ موردی: تعاملات نهادی سیاست‎گذاری علم و فنّاوری در ایران)

صفحه 15-33
اسماعیل کلانتری؛ غلامعلی منتظر؛ سپهر قاضی نوری

3.

درآمدی بر روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات با رویکردی انتقادی به کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی سال 1392

صفحه 35-48
سید حسین حسینی؛ امین حاجی وند؛ علی نباتی

4.

بررسی چهار الگوی روش‎شناختی در علوم انسانی میان‎فرهنگی با تأکید بر آرای ویمر، کیمرله، مال و ولش

صفحه 49-62
علی سنایی؛ رضا دهقانی

5.

گونه‎شناسی پارادایمیک مکاتب اقتصادی و جایگاه هزینه مبادله در شیفت پارادایمی

صفحه 63-82
سمیه حیدری؛ مجتبی الماسی؛ شهرام فتاحی

6.

غایت طبیعی و نسبت آن با غایت نهایی در نقد سوم کانت

صفحه 83-94
مرتضی سعیدی ابواسحاقی؛ مهدی ذاکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب