رهنما, اکبر. (1385). مقایسه دیدگاه کانت وخواجه نصیرالدین طوسی در زمینه تربیت اخلاقی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), 21-33.
اکبر رهنما. "مقایسه دیدگاه کانت وخواجه نصیرالدین طوسی در زمینه تربیت اخلاقی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 2, 1385, 21-33.
رهنما, اکبر. (1385). 'مقایسه دیدگاه کانت وخواجه نصیرالدین طوسی در زمینه تربیت اخلاقی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), pp. 21-33.
رهنما, اکبر. مقایسه دیدگاه کانت وخواجه نصیرالدین طوسی در زمینه تربیت اخلاقی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1385; 1(2): 21-33.