مرتضوی درچه, فاطمه سادات, بهشتی, سعید, فیاض, ایراندخت, سلحشوری, احمد. (1401). واکاوی ضرورت تدوین الگوی بومی آموزش تفکر به کودکان با توجه به پیش فرض‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی صدرالمتالهین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(42), 77-93. doi: 10.30471/edu.2022.8456.2559
فاطمه سادات مرتضوی درچه; سعید بهشتی; ایراندخت فیاض; احمد سلحشوری. "واکاوی ضرورت تدوین الگوی بومی آموزش تفکر به کودکان با توجه به پیش فرض‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی صدرالمتالهین". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17, 42, 1401, 77-93. doi: 10.30471/edu.2022.8456.2559
مرتضوی درچه, فاطمه سادات, بهشتی, سعید, فیاض, ایراندخت, سلحشوری, احمد. (1401). 'واکاوی ضرورت تدوین الگوی بومی آموزش تفکر به کودکان با توجه به پیش فرض‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی صدرالمتالهین', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(42), pp. 77-93. doi: 10.30471/edu.2022.8456.2559
مرتضوی درچه, فاطمه سادات, بهشتی, سعید, فیاض, ایراندخت, سلحشوری, احمد. واکاوی ضرورت تدوین الگوی بومی آموزش تفکر به کودکان با توجه به پیش فرض‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی صدرالمتالهین. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1401; 17(42): 77-93. doi: 10.30471/edu.2022.8456.2559