تمنایی فر, سیما, آرمن, سید عزیز, آهنگری, عبدالمجید, منصوری, سید امین. (1399). بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(34), 205-233. doi: 10.30471/iee.2020.5995.1849
سیما تمنایی فر; سید عزیز آرمن; عبدالمجید آهنگری; سید امین منصوری. "بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17, 34, 1399, 205-233. doi: 10.30471/iee.2020.5995.1849
تمنایی فر, سیما, آرمن, سید عزیز, آهنگری, عبدالمجید, منصوری, سید امین. (1399). 'بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 17(34), pp. 205-233. doi: 10.30471/iee.2020.5995.1849
تمنایی فر, سیما, آرمن, سید عزیز, آهنگری, عبدالمجید, منصوری, سید امین. بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1399; 17(34): 205-233. doi: 10.30471/iee.2020.5995.1849


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب