1.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر درآمدهای مالیاتی دولت در ایران

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 169-191
مسعود سعادت مهر

2.

بررسی سازوکارهای اخذ مالیات از معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران و ارائه رهنمودهای سیاستی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 117-141
علی آقایی؛ حسین حسن زاده سروستانی؛ سید محمدهادی سبحانیان

3.

پایداری بودجه براساس برقراری عدالت بین‎نسلی در بهره‎برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 35-59
محمدتقی فیاضی؛ علی اصغر اژدری؛ مجتبی باقری تودشکی