1.

ارزیابی و تحلیل شاخص‎های تاب‎آوری اقتصادی برای کشورهای تک‎محصولی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 211-237
محمدرضا مهدیار اسماعیلی؛ محسن صالحی کمرودی؛ رضا شاکری بستان آباد

2.

سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 9-33
سید احسان خاندوزی؛ ابراهیم میرنظامی