1.

اصول فرزندپروری در سبک زندگی اهل‌بیت(ع)

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 135-152
علی‌همت بناری

2.

بررسی انسان‌شناسی اسلامی و انسان‌شناسی وجودگرا و مقایسه‌ آنها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 139-160
اکبر صالحی؛ زهرا مهرابیان

3.

جایگاه مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 143-160
حسین محسنی سیف ابادی

4.

درنگی در نسبت «اراده» با «تربیت اخلاقی» و اشاره‌ای به «روش‌های پرورش اراده اخلاقی»

دوره 11، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 151-175
بهروز رفیعی

5.

عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویکردی دینی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 177-195
محمد شجاعیان؛ محمدرضا طاهری