1.

بررسی امکان تاریخ‌نگاری علم بر مبنای معانی متفاوت از انقلاب علمی

دوره 23، شماره 93، دی 1396، صفحه 57-78
سیدمحمدحسن آیت‌الله‌زاده‌ شیرازی؛ محمدمهدی جعفری

2.

نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 35-56
امیرحسین امامی کوپایی؛ سید صادق حقیقت