1.

الگوهای تربیت جنسی سلامت محور در فرایند رشد

دوره 17، شماره 41، مهر 1401، صفحه 15-30
مسعود نورعلیزاده میانجی؛ عبداله رحیمی

2.

مدل اسلامی «مصون‌سازی» رفتار جنسی با تأکید بر پیشگیری و درمان انحراف‌ها و مشکلات جنسی

دوره 3، شماره 5، بهمن 1388، صفحه 107-142
مسعود نورعلیزاده میانجی