1.

تحلیل تأثیر خلق اعتبار در نظام بانکداری ذخیره جزئی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 9-34
حجت ایزدخواستی

2.

حس‏گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ عوامل و پیامدها

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 89-109
محمدعلی فراهانی فرد؛ سعید فراهانی فرد

3.

رسوخ پراگماتیسم در اقتصاد نهادگرا

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 160-182
ابوالقاسم مهدوی؛ حمید پاداش

4.

واکاوی تطبیقی ـ انتقادی نظریه توزیع شهید صدر و اندیشمندان اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک؛ رهیافتی ریاضی در چارچوب الگوی نسل‌های تداخلی؛ (دلالت‎های راهبردی برای اقتصاد ایران)

دوره 20، شماره 40، مهر 1402، صفحه 191-222
مجتبی حسنی قره تپه؛ محمدمهدی مجاهدی موخر؛ محمدجواد نوراحمدی؛ سیدمحمدرضا سید نورانی؛ مرتضی خورسندی