1.

آزادی بیان در جامعه اسلامی براساس تفسیری متفاوت از امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 229-248
محمد سمیعی

2.

بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایة اجتماعی

دوره 9، شماره 17، فروردین 1396، صفحه 111-136
سیما جوینی‌پور؛ سهیلا پیروز فر؛ محمدحسن رستمی

3.

شیوه‌های کارآمد نظارت اجتماعی در نهج‌البلاغه

دوره 10، شماره 19، مهر 1397، صفحه 125-145
محمود کریمی؛ مهناز آل علی

4.

ضرورت سازمان در مدیریت امر به معروف و نهی از منکر

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 75-99
عبدالحسین رضایی راد

5.

نظریۀ قبض- ظهور: تبیینی شناختی برای فعال نمودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 29-50
سید محمدرضا تقوی

6.

واکاوی قانون حمایت از آمران به معروف در پرتو تنوع در تشخیص مصادیق ارزش‎ها

دوره 12، شماره 24، مهر 1399، صفحه 231-258
عبدالحسین رضایی راد