1.

ارائه تبیینی بدیل از انسان، ارزش و پول براساس رویکردی جامعه‎شناسانه به انسان اقتصادی

دوره 28، شماره 113، دی 1401، صفحه 1-15
مهدی رزم آهنگ؛ حسن سبحانی

2.

بررسی احکام پول و دلالت‎های آن بر طراحی نظام پولی

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 67-87
عباس شفیعی نژاد

3.

بررسی ماهیت سپرده‎های جاری از منظر رابطه مشتری با بانک و دلالت‎های فقهی آن

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 287-307
سید روح‌الله مشیری

4.

جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد

دوره 2، شماره 4، مهر 1384، صفحه 35-57
سید حسین میرجلیلی

5.

درون‌زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی؛ تحلیلی مقایسه‌ای با رویکرد پول درون‌زای پساکینزین

دوره 10، شماره 20، مهر 1392، صفحه 9-28
حسن سبحانی؛ منصور ملکی

6.

قدرت خرید؛ مقوم مثلیت پول های اعتباری

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 103-128
حسن آقا نظری؛ حسین غفوری چرخابی

7.

موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 122-159
حجت الاسلام علیرضا امینی؛ حجت الاسلام عباس سماواتی