1.

بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 95-120
محمدهادی حبیب اللهی؛ احسان ذاکرنیا

2.

بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 61-87
جلال نادری؛ سیدعباس موسویان؛ محمد ندیری؛ فاطمه زارعی

3.

ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 41-66
اصغر آقا مهدوی؛ سید محمدمهدی موسوی

4.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه

دوره 11، شماره 22، مهر 1393، صفحه 9-44
سیدمحسن فاضلیان؛ کوروش پرویزیان؛ احسان ذاکر‌نیا

5.

عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی ، مطالعه موردی بانک کشاورزی

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 46-82
عباس عرب مازار؛ پونه روئین‌تن

6.

مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل

دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 93-115
محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ احمد جعفری صمیمی؛ مسیح مولانا

7.

مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا

دوره 13، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 45-74
ناهید رجب‌زاده مغانی؛ احمد سیفی؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ مصطفی رزمخواه