1.

آزمون جهت گیرى مذهبى با تکیه بر اسلام

دوره 7، شماره 29، اسفند 1380، صفحه 36-61
مسعود اذربایجانی

2.

انسـان کامـل (مطلوب) از دیـدگـاه اسـلام و روانشناسى

دوره 2، شماره 9، اسفند 1375، صفحه 1-2
مسعود اذربایجانی

3.

نگاهی فلسفی به روش‌ تحقیق در روانشناسی

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 105-137
مسعود اذربایجانی