1.

اخلاق در مدیریت دانش

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 109-136
حسنعلی نعمتی شمس‌آباد؛ ابوالفضل رحیمی گایینی؛ ریحانه روحانی

2.

چارچوب مفهومی زیبایی ‌شناسی مبتنی بر قرآن کریم و دلالت‌های مدیریتی آن در حوزۀ ارتباطات سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403
ابوالفضل گایینی؛ زهرا غفوری؛ نرگس سروستان